EN
+48 22 101 20 20, contact.pl@pentegy.com
Strona główna / Realizacje / Platforma szkoleniowa

Wdrożenie nowej platformy LMS (Learning Management System)

Profil działalności Klienta

Bank uniwersalny, będący jednym z największych banków w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów w kraju (ponad 1000 placówek) oraz jest częścią europejskiej grupy bankowej, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 160 tys. osób w 22 krajach.

Cel projektu

Celem projektu było wdrożenie nowoczesnej platformy szkoleniowej LMS (ang. Learning Management System), która umożliwia automatyzację oraz usprawnienie procesu zarządzania produktami szkoleniowymi wewnątrz organizacji. Aplikacja LMS ma za zadanie wspierać cały proces obsługi szkoleń (stacjonarnych oraz e-learning) od etapu rozpoznania potrzeb szkoleniowych, poprzez planowanie, organizację, prowadzenie, aż do rozliczenia szkolenia. Z punktu widzenia pracowników Banku, platforma to przede wszystkim wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie umożliwiające zapis na wybrane szkolenie oraz zapewniające dostęp do wszystkich informacji na temat planowanych i zrealizowanych kursów szkoleniowych.

Opis sytuacji Klienta

Przed wdrożeniem platformy LMS Pentegy,  Bank korzystał z systemu zarządzania szkoleniami, który nie spełniał  wszystkich oczekiwań i potrzeb pracowników. Do głównych ograniczeń systemu należało:

 • Brak wsparcia obsługi wszystkich produktów szkoleniowych - system zapewniał wsparcie wyłącznie dla szkoleń klasowych oraz e-learning, natomiast  pozostałe produkty szkoleniowe (szkolenia indywidualne, studia podyplomowe) obsługiwane były przez pracowników działu HR przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu oraz plików MS Excel,
 • Zapis na szkolenie przez pracownika tylko dla szkoleń klasowych – system nie umożliwiał pracownikom samodzielnego zapisu na szkolenia e-learning,
 • Brak wsparcia komunikacji wewnątrz organizacji  - utrudniona wymiana informacji pomiędzy uczestnikami szkoleń, a pracownikami działu HR w zakresie wniosków szkoleniowych, zrealizowanych i planowanych szkoleń, umów lojalnościowych, etc.,
 • Brak narzędzia do raportowania - z powodu wykorzystania wielu nieustandaryzowanych źródeł danych, opracowanie raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne działu HR zawierających informacje przekrojowe było bardzo czasochłonne,
 • Brak integracji z systemem ERP - konieczność manualnego przeliczania i wprowadzania kwot faktury proporcjonalnie na jednostki organizacyjne.

Wdrożenie rozwiązania

Zakres prac prowadzonych przez konsultantów Pentegy we współpracy z pracownikami Banku obejmował:

 • Opracowanie ogólnej koncepcji rozwiązania oraz szczegółowej analizy wymagań Klienta, w tym zebranie wymagań od użytkowników końcowych w zakresie przebiegu procesów szkoleniowych zlokalizowanych w Banku, interfejsów oraz potrzebnych funkcjonalności systemu,
 • Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej projektu wraz z przygotowaniem projektu graficznego aplikacji w oparciu o wytyczne Klienta,
 • Stworzenie projektu technicznego, modelu bazy danych i specyfikacji interfejsów, a następnie  przeprowadzenie prac programistycznych oraz wykonanie testów wewnętrznych aplikacji,
 • Przygotowanie dokumentacji testowej oraz wsparcie przy przeprowadzeniu testów akceptacyjnych,
 • Integracja z bankowymi systemami HR oraz ERP (w zakresie danych dostawców, umów oraz rozliczania faktur) oraz migracja danych z poprzedniego systemu LMS,
 • Przeprowadzenie pilota oraz wsparcie wdrożeniowe,
 • Przygotowanie agendy oraz materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu funkcjonalności systemu LMS  oraz przygotowanie szkoleń e-learning z obsługi systemu,
 • Wsparcie powdrożeniowe, w tym gwarancja oraz realizacja rozszerzeń zgodnie z listą ustaloną przez Klienta.

Wdrożone rozwiązanie LMS posiada architekturę modułową, umożliwiającą maksymalne dopasowanie wielkości i funkcjonalności rozwiązania do potrzeb danej organizacji. Zapewnia możliwość integracji z dowolnymi systemami Klienta (np. finansowo-księgowy, kadrowy, platforma raportowa).

W systemie zostały  zaimplementowane m.in. funkcjonalności: planowania budżetu, zbierania potrzeb szkoleniowych, zakładania kursów/sesji, uruchamiania szkoleń elektronicznych w standardzie SCORM, zapisów, ankiet, certyfikatów, rozliczania szkolenia (włącznie z przesyłaniem danych finansowych do systemu klasy ERP), zarządzania bazą trenerów oraz bazą sal szkoleniowych. 

Korzyści wynikające z wdrożenia naszego produktu

Zgodnie z zasadą, że ludzie, ich wiedza, doświadczenie i umiejętności, są najcenniejszymi zasobami każdej organizacji, rozwijanie kapitału ludzkiego to inwestycja we wzrost innowacyjności i przewagi konkurencyjnej firmy. Platforma LMS to nowoczesne narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie szkoleniami i pomaga zapewnić, że organizowane szkolenia są trafioną i skuteczną inwestycją.

Korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia platformy LMS:

 • Podniesienie efektywności oraz zmniejszenie czasochłonności obsługi procesów szkoleniowych – stworzenie jednego narzędzia do obsługi wszystkich produktów szkoleniowych znacznie usprawniło proces organizacji i realizacji szkoleń,
 • Ujednolicenie procesu zgłaszania potrzeb szkoleniowych – prawidłowe rozpoznanie zapotrzebowania pracowników jest kluczem do opracowania efektywnego harmonogramu szkoleń,
 • Udostępnienie zapisu na szkolenia wszystkim pracownikom organizacji – prosta w obsłudze aplikacja umożliwia pracownikom samodzielny zapis na odpowiadające im szkolenia klasowe oraz e-learning,
 • Możliwość realizacji szkoleń e-learning w trybie online oraz offline – platforma LMS wspiera obsługę szkoleń e-learning w popularnym standardzie SCORM 2004; po zapisie na szkolenie e-learning  pracownik może samodzielnie pobrać paczkę ze szkoleniem, a następnie śledzić w aplikacji LMS postęp w realizacji kursu jak również podejść do egzaminu zaliczającego,
 • Udostępnienie informacji o historii szkoleń pracowników,
 • Monitorowanie budżetu oraz kosztów związanych ze szkoleniami,
 • Udostępnienie narzędzia do raportowania – zebranie i ustandaryzowanie wszystkich danych z zakresu obsługi procesów szkoleniowych umożliwiło przygotowanie raportów w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta.

W roku 2011 Klient otrzymał międzynarodowe wyróżnienie: HR Excellence w kategorii: HR Technology Award za wdrożenie systemu LMS, wspólnie z Firmą PENTEGY S.A.

Partnerzy

Design & code Strony Internetowe Avansa IT