EN
+48 22 101 20 20, contact.pl@pentegy.com
Strona główna / Realizacje / System wsparcia sprzedaży

Efektywny system wsparcia sprzedaży produktów bankowych oparty o technologię IBM

Profil działalności Klienta

Bank uniwersalny, będący jednym z największych banków w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów w kraju (ponad 1000 placówek) oraz jest częścią europejskiej grupy bankowej, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 160 tys. osób w 22 krajach.

Cel projektu

Celem projektu było wdrożenie nowoczesnego systemu wsparcia sprzedaży SFA (Sale Force Automation) w oparciu o platformę IBM Websphere. Stworzony przez  nas system uwzględnia trzy główne fazy procesu: planowanie, wykonanie oraz monitorowanie wyników. Z punktu widzenia doradców Banku SFA to przede wszystkim wygodne i skuteczne narzędzie do planowania pracy, obsługi klientów, w tym pozyskiwania wszystkich niezbędnych informacji o klientach i monitorowania własnych celów sprzedażowych. Natomiast dla menadżerów SFA to zaawansowany system raportowania, który daje możliwość kontrolowania poziomu sprzedaży i efektywności pracowników.

Opis sytuacji Klienta

Przed wdrożeniem platformy SFA Pentegy informacje o klientach Banku były rozproszone w różnych systemach. Doradcy Banku w trakcie obsługi klienta korzystali z wielu narzędzi, aplikacji i źródeł danych. Miało to istotny wpływ na czas obsługi klienta, a zatem i odczuwalną przez klientów Banku jakość obsługi. Ponadto raporty z wynikami sprzedaży spływały do menadżerów z różnych systemów, były nieustandaryzowane, co powodowało, że ich zestawianie było pracochłonne.

Wdrożenie rozwiązania

SFA, czyli Sale Force Automation, to nowoczesny system FrontOffice/CRM, wspierający rejestrację i gromadzenie informacji, planowanie różnego rodzaju zdarzeń z Klientami oraz analizowanie zarejestrowanych danych. Jako wygodny i skuteczny mechanizm planowania, zarządzania oraz monitorowania kampanii sprzedażowych, system wykorzystywany jest obecnie w jednym z największych polskich banków przez wszystkich pracowników pionu bankowości detalicznej mających kontakt z klientami, czyli ok. 15 tys. sprzedawców i pracowników telefonicznego centrum obsługi klientów.

SFA umożliwia indywidualne podejście do każdego klienta, gromadząc informacje na temat posiadanych przez niego produktów bankowych, historii kontaktów, przedstawionych ofert sprzedaży i retencji, jak również skierowanych do klienta ofert marketingowych. Dzięki zintegrowaniu funkcjonalności kilku aplikacji, jeden ekran pozwala sprzedawcom na zaplanowanie przyszłych spotkań, uzyskania informacji o produktach, które mogą potencjalnie zainteresować klienta lub szybkie wydrukowanie oferty. Jednocześnie, zaawansowany system raportowania daje menadżerom możliwość kontrolowania poziomu sprzedaży i efektywności pracowników, oraz wykorzystania zebranych informacji podczas tworzenia nowych produktów. SFA ma również szerokie zastosowanie w obszarze marketingu, pozwalając na zlokalizowanie i wykorzystanie najefektywniejszych kanałów sprzedaży oraz kontaktu z klientem. 

W systemie zostały  zaimplementowane m.in. funkcjonalności:

 • modułu kampanii,
 • modułu zdarzeń,
 • modułu pricing,
 • modułu retencji,
 • systemu oceny ryzyka wspierającego decyzję kredytową,
 • systemu windykacji i reklamacji,
 • CRM analitycznego,
 • narzędzi wspierających organizację pracy doradców (kalendarz, alerty, cele sprzedażowe),
 • systemu wspierającego pracę Call Center,
 • systemu raportowego,
 • systemu zarządzania wyciągami z rachunków i kart.

System SFA oparty jest o rozwiązania technologiczne IBM. W szczególności wykorzystany został Websphere Application Server Network Deployment, który obsługuje logikę biznesową systemu (interfejs graficzny oraz aplikacje biznesowe J2EE), Websphere Process Server, który wspiera przebieg procesów (BPM) oraz WebSphere Meassage Broker, który stanowi szynę integracyjną (ESB) zapewniającą połączenie z innymi systemami bankowymi.

Dzięki zastosowaniu modułowej struktury opartej na architekturze SOA, system charakteryzuje się wysoką niezawodnością i elastycznością, i może być łatwo dostosowany do potrzeb danej organizacji. Obecnie SFA wykorzystywany jest w Europie Środkowo-Wschodniej i dostępny w dwóch wersjach językowych (polskiej i ukraińskiej).

Korzyści wynikające z wdrożenia naszego produktu

Platforma SFA to nowoczesne narzędzie, które umożliwia efektywne wsparcie sprzedaży. Wdrożenie naszego rozwiązania pozwoliło na podniesienie jakości i efektywności oraz skrócenie czasu obsługi klientów. Dodatkową korzyścią dla Banku jest stworzenie skuteczniejszych procesów pozycjonowania klientów oraz szybsza reakcja na ich potrzeby.

Zintegrowanie wielu narzędzi informatycznych Banku w ramach jednej platformy, uproszczenie procesów biznesowych oraz dostarczenie sprzedawcom kompletnej informacji na temat klientów i produktów przyniosło wymierne korzyści w postaci mocniejszej aktywizacji sił sprzedażowych, a więc efektywniejszej realizacji celów sprzedażowych.

Czas potrzebny do zapoznania się z informacjami o kliencie i zainicjowanie kontaktu, skrócił się trzykrotnie, co przełożyło się na 77% wzrost liczby rozmów telefonicznych z klientami i ponad połowę większą liczbę spotkań.

Dzięki mechanizmowi wykorzystywanemu przez kasjerów do przekazywania informacji doradcom o tym, że klient jest czymś zainteresowany, o ponad 100% zwiększyła się efektywność w tym kanale sprzedaży. W ten sposób sprzedawanych jest prawie połowa kredytów konsumpcyjnych.

Partnerzy

Design & code Strony Internetowe Avansa IT