EN
+48 22 101 20 20, contact.pl@pentegy.com
Strona główna / Oferta / Usługi / Uruchamianie, prowadzenie projektów

Uruchamianie, prowadzenie projektów

Najnowsze badania pokazują, że zaledwie 20% projektów kończy się sukcesem. 

Znajomość specyfiki rynku oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam idealnie dobierać specjalistów do konkretnych projektów. W ramach naszej oferty zapewniamy możliwość czasowego oddelegowania doświadczonych ekspertów, zarówno biznesowych jak i IT, posiadających specjalistyczną wiedzę i kompetencje - gotowych, aby razem z Klientem realizować projekty.
W każdym projekcie, w którym uczestniczymy, szczególną wagę przykładamy do efektów prac. Zależy nam na osiągnięciu tylko takich rezultatów, które są satysfakcjonujące dla naszych Klientów. Gwarantujemy indywidualny i elastyczny sposób podejścia do każdego projektu, szanujemy czas Klienta. W naszej pracy wykorzystujemy znane i sprawdzone metodyki prowadzenia projektów oraz standardy, wypracowane na podstawie naszego długoletniego doświadczenia, które dostosowujemy do specyfiki organizacji.

Zarządzanie projektem / portfelem projektów

 • Kierowanie projektem / programem (Project/Programme Management),
 • Zarządzanie portfelem projektów (Project Portfolio Management),
 • Prowadzenie biura projektu (Project Management Office).

Zarządzanie projektem / portfelem projektów biznesowych

Realizacja zmian w organizacji prowadzona zgodnie z podejściem projektowym wymaga stałego sterowania projektem, weryfikacji jego zasadności z uzasadnieniem biznesowym oraz ciągłej kontroli i koordynacji prac zespołu projektowego. Nasi doświadczeni konsultanci pomagają Klientom w realizacji tego typu przedsięwzięć zarówno w roli kierownika projektu, wsparcia projektu (np. biuro projektu), nadzoru czy też kontroli jakości w projekcie (okresowej lub stałej). Kompetencje naszych specjalistów mają znaczący wpływ na eliminacje ryzyka towarzyszącego kompleksowym projektom, wynikającego z czynników związanych ze sterowaniem pracami w jednym lub wielu projektach.

Kierowanie projektem (Project Management)

Nasi konsultanci posiadają doświadczenie i kompetencje umożliwiające wparcie Klienta w zarządzaniu pracami projektowymi w roli Kierownika projektu. W realizacji prac wykorzystujemy najlepsze praktyki rynkowe oraz popularne metodyki zarzadzania projektami (np. Prince2, PMI, IPMA). Kierownik projektu z ramienia Pentegy jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie zakresem, harmonogramem, zasobami, budżetem,  jakością, zmianą i ryzykiem w ramach realizowanego przedsięwzięcia i odpowiada przed nadrzędnym organem zarządczym w ramach struktury projektowej. Ponadto, w zakres realizowanych przez Kierownika projektu zadań wchodzą m.in.

 • Sporządzenie szczegółowego planu projektu podzielonego na etapy wraz z listą ostatecznych rezultatów/produktów,
 • Oszacowanie liczby pracowników wymaganych do uczestnictwa w projekcie, jak również zdefiniowanie ich roli oraz stopnia zaangażowania,
 • Nadzorowanie postępu prac, raportowanie potencjalnych czynników ryzyka oraz opóźnień jakie mogą one spowodować,
 • Przygotowanie planu awaryjnego na wypadek opóźnień lub przeciwności, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację projektu,
 • Nadzorowanie komunikacji wewnętrznej w ramach zespołu projektowego, jak również wewnętrzny marketing projektu w obrębie organizacji Klienta, ze szczególnym naciskiem na kadrę zarządzającą,
 • Planowanie i nadzorowanie budżetu projektu.

Zarządzanie portfelem projektów (Project Portfolio Management)

W obszarze zarządzania portfelem projektów nasi konsultanci wspierają Klienta m.in. w następujących zadaniach:

 • Tworzenie strategii inwestycyjnej portfela projektów,
 • Określanie rodzajów projektów kwalifikujących się do portfela,
 • Ocenianie i hierarchizowanie projektów na etapie przyjmowania ich do portfela,
 • Konstruowanie zrównoważonego portfela, realizującego cele inwestycyjne,
 • Monitorowanie wyników portfela,
 • Dostosowywanie składu portfela tak, aby osiągnąć pożądane przez Klienta rezultaty.

Prowadzenie biura projektu (Project Management Office)

Konsultanci Pentegy wspierają Klienta w prowadzeniu biura projektu poprzez prace realizowane zgodnie z wytycznymi popularnych metodyk zarzadzania projektami (np. Prince2, PMI, IPMA) oraz przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi informatycznych. W ramach realizowanych zadań znajdują się m.in. zarządzanie dokumentacją projektu i jej archiwizacja, zarządzanie komunikacją, raportowanie i monitorowanie postępu prac, identyfikowanie i ocena ryzyka, zarządzanie produktami projektu, wsparcie kierownictwa projektu, organów nadzorujących projekt i jakość w projekcie.

 

Design & code Strony Internetowe Avansa IT