EN
+48 22 101 20 20, contact.pl@pentegy.com
Strona główna / Oferta / Usługi / Reorganizacja struktur IT

Reorganizacja struktur IT

W dobie rynków opartych o nowoczesne technologie, szybkie i precyzyjne wprowadzanie zmian związanych z IT, często stanowi o osiąganiu przez organizację przewagi konkurencyjnej. Dlatego podczas realizacji projektów doradczych w obszarze IT wykorzystujemy kompetencje zespołu do budowania efektywnych rozwiązań, które w przyszłości będą umożliwiać łatwe zarządzanie oraz nieprzerwaną pracę przy stałym rozwoju funkcjonalności. Usługi, które świadczymy oparte są o najlepsze praktyki i doświadczenia (podejście usługowe ITIL, podejście ukierunkowane na ciągłość działania BCM).

Nasz zespół doświadczonych konsultantów wspiera transformację i reorganizację działów IT, analizując, standaryzując i optymalizując procesy IT, systemy / środowiska, model zarządzania zasobami. Prowadzimy również projekty mające na celu opracowanie strategii i kierunków rozwoju działów IT.

Wsparcie uruchomienia projektu transformacji IT

 • Analiza ekonomiczna projektu oraz opracowanie studium wykonalności,
 • Wsparcie opracowania planu i harmonogramu transformacji.

Analiza organizacji IT oraz diagnoza jej bieżącej sytuacji

 • Analiza otoczenia organizacji IT – analiza współpracy organizacji IT z obsługiwanymi jednostkami, analiza współpracy organizacji IT z dostawcami usług lub komponentów usług, analiza obszaru zarządzania umowami IT,
 • Analiza struktury organizacyjnej, analiza zakresów obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach bieżącej struktury organizacyjnej IT, analiza obszaru zarządzania personelem IT (m.in. weryfikacja zakresów obowiązków, kompetencji funkcyjnych poszczególnych pracowników, ścieżek kariery),
 • Weryfikacja usług realizowanych przez organizację IT (w tym m.in. weryfikacja katalogu usług IT, modelu sourcing’u usług) oraz wykorzystywanych technologii,
 • Identyfikacja procesów dotyczących organizacji IT,
 • Analiza innych obszarów dotyczących IT (np. zarządzania majątkiem IT, bezpieczeństwem IT, zakupów IT, w tym  procesów zakupowych i przetargowych, zarządzania finansami IT, w tym zasad opracowywania budżetu organizacji IT, rozliczania usług realizowanych przez IT oraz obsługi rachunkowo-księgowej IT, analiza działalności rozwojowej IT).

Opracowanie strategii i kierunków rozwoju IT

 • Określenie misji i celów strategicznych organizacji IT oraz identyfikacja luki strategicznej
 • Budowanie strategii dla organizacji IT,
 • Budowanie strategii rozwoju kluczowych kompetencji,
 • Dopasowanie kompetencji i liczby pracowników do nowej strategii organizacji IT.

Transformacja i reorganizacja IT

 • Diagnoza potrzeb restrukturyzacyjnych oraz zebranie wymagań dotyczących reorganizacji IT,
 • Opracowanie rekomendacji restrukturyzacyjnych, w tym programu zmian i usprawnień organizacji IT,
 • Centralizacja / konsolidacja IT (wew. przedsiębiorstwa),
 • Wydzielenie organizacji IT na zewnątrz przedsiębiorstwa (do modelu outsourcingu),
 • Transformacja organizacji IT z modelu opartego na systemach do modelu opartego na usługach,
 • Budowanie centrów kompetencyjnych w IT,
 • Budowanie centrów usług wspólnych IT,
 • Budowanie strategii dla organizacji IT,
 • Modelowanie struktury organizacyjnej IT,
 • Modelowanie procesów biznesowych w IT,
 • Zarządzanie zmianą w ramach transformacji IT,
 • Wdrożenie i wsparcie utrzymania nowego modelu organizacyjnego w IT.

Optymalizacja

 • Audyt organizacji IT,
 • Analiza, optymalizacja i standaryzacja procesów IT,
 • Optymalizacja kosztowa działalności IT w organizacji,
 • Optymalizacja zasad i procedur współpracy organizacji IT z biznesem.

Zarządzanie obszarem IT

 • Implementacja i standaryzacja procesów zarządzania w IT,
 • Wdrożenie zarządzania finansowego w modelu usługowym IT.

 


 
Design & code Strony Internetowe Avansa IT