EN
+48 22 101 20 20, contact.pl@pentegy.com
Strona główna / Oferta / Usługi / Procesy zarządzania IT

Procesy zarządzania IT

Pentegy oferuje wsparcie Klientów w projektowaniu oraz optymalizowaniu procesów w obszarze zarządzania IT tak na etapie budowania nowej organizacji jak i w już istniejących strukturach. W naszym podejściu wykorzystujemy najlepsze rynkowe praktyki, w tym  m.in. bibliotekę ITIL oraz wymagania ISO20000. Bazując na naszym doświadczeniu oraz wiedzy, wspieramy Klientów w kompleksowej realizacji procesu zarzadzania zmianą w IT oraz przy budowie organizacji zarządzanej usługowo.

Zarządzanie usługami IT na podstawie najlepszych praktyk ITIL i ISO20000

Nasi Konsultanci posiadają rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w implementowaniu modelu zarządzania usługami IT z wykorzystaniem najlepszych praktyk ITIL. Kluczowe korzyści takiej koncepcji zarządzania to dostarczenie usług IT, które całkowicie spełniają potrzeby biznesowe, sprzyjanie poprawie jakości oraz stała weryfikacja uzasadnienia  kosztów tych usług.

Wspieramy naszych Klientów w implementowaniu procesów na bazie dobrych praktyk ITIL oraz z uwzględnieniem wymagań normy ISO 20000, w tym w szczególności:

 • Zarządzanie katalogiem / poziomem usług
 • Zarządzanie komponentami usług i konfiguracją
 • Zarządzanie licencjami
 • Zarządzanie zdarzeniami, incydentami i problemami
 • Service Desk i optymalizacja operacji technicznych
 • Zarządzanie wydajnością
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie finansowe dla usług IT
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie wersjami I wdrożeniami
 • Zarządzanie pojemnością i dostępnością
 • Zarządzanie ciągłością usług IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Mierzenie i raportowanie usług


Modelowanie i optymalizacja procesów w IT
Oferujemy wsparcie organizacji Klienta w analizie, modelowaniu oraz optymalizacji procesów w obszarze teleinformatyki. Nasi konsultanci bazując na wieloletnim doświadczeniu, najlepszych rynkowych praktykach oraz wykorzystując najnowsze technologie i standardy pomagają Klientom uporządkować obszar procesów IT oraz maksymalizować jego efektywność. Opracowanie procesów w docelowym kształcie poprzedzamy dogłębną analizą procesów już istniejących. Rekomendowane rozwiązania uwzględniają ulepszenia i dopasowanie procesów do potrzeb i kształtu organizacji Klienta. Wspieramy Klienta w opracowaniu strategii optymalizacji oraz standaryzacji procesów biznesowych nadając im priorytety, organizując zakres, model zarządzania zasobami, a także przygotowując plany implementacji. Doradzamy w projektowaniu procesów wspierających nowe obszary biznesowe. Aby zapewnić maksymalne zrozumienie docelowego kształtu procesów, procesy modelujemy w notacji wskazanej przez Klienta (np. BPMN, UML).

Zarządzanie ryzykiem, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie ciągłością działania

W obszarze zarzadzania ryzkiem w organizacji IT oferujemy usługi wsparcia Klientów w identyfikowaniu luk, „wąskich gardeł” oraz innych potencjalnych elementów działalności IT w organizacji, które mogą generować zagrożenia dla zachowania ciągłości działalności gospodarczej Klienta. Nasi konsultanci posiadają doświadczenie i kompetencje w obszarze zarządzania pojemnością, usuwania skutków awarii (ang. Disaster Recovery) oraz przede wszystkim planowania ciągłości działania (ang. Business Continuity Planning) i zarządzania ciągłością działania (także w zakresie zgodności z BS 25999, ISO 22301). Realizujemy też projekty doradcze z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji (także w zakresie audytu czy przygotowania do ISO 27001). W celu ograniczenia ryzyka w IT, pomagamy Klientom realizować projekty audytu systemów, interfejsów, procesów i procedur zarówno w samym IT, jak również na pograniczu Biznesu i IT. Wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze IT.
Proponujemy naszym Klientom skuteczne i proaktywne zarządzanie ciągłością działania. Wśród naszych usług znajdują się m.in. analizy wpływu biznesowego oraz ocena ryzyka operacyjnego, projektowanie strategii ciągłości działania, opracowanie planu ciągłości działania oraz procedur jego utrzymywania, opracowanie planów zarządzania kryzysowego, audyt ciągłości działania i planowanie zasad odzyskiwania danych.
Pomagamy także w realizowaniu i polepszaniu zarządzania , w tym przygotowania do certyfikacji i wsparcia Klientów w samym procesie certyfikacji ISO.

Audyt procedur i procesów IT
W celu identyfikacji możliwości ulepszeń organizacji IT oraz poprawienia efektywności procesu dostarczania usług IT, ważne jest stałe monitorowanie i ocena wydajności procesów oraz operacyjne zastosowanie procedur.
Nasi konsultanci wspierają organizację IT Klienta poprzez pomoc we wprowadzaniu procesów IT oraz procedur audytowych (w wielu obszarach np. w obszarze bezpieczeństwa IT, zarządzania zmianą i zarządzania projektami) w celu zidentyfikowania „wąskich gardeł” i luk oraz określenia efektywnych metod wdrażania usprawnień.

Zarządzanie pojemnością (Capacity Management)
Zarządzanie pojemnością dużych, rozproszonych ośrodków infrastruktury teleinformatycznej jest zadaniem wymagającym zaangażowania znacznych nakładów finansowych. Planowanie wzrostu zapotrzebowania na zasoby stanowi istotny element zarządzania obszarem IT w organizacji.
Celem procesu zarządzania pojemnością jest zapewnienie i kontrola dostępności pojemności zasobów IT, dopasowanej do aktualnych oraz przyszłych potrzeb biznesowych organizacji. Zarządzanie pojemnością dostarcza niezbędnej informacji na temat obecnego oraz planowanego wykorzystania zasobów IT, umożliwiając podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.
Oferujemy wsparcie wdrożenia procesu zarządzania pojemnością, opracowanie modelu prognozowania popytu na zasoby z uwzględnieniem zróżnicowanych założeń, doradztwo w wyborze narzędzi wspierających proces zarządzania pojemnością oraz  wdrożenie docelowego rozwiązania oraz narzędzi umożliwiających automatyzację procesu.

Design & code Strony Internetowe Avansa IT